SPRAVKA.UA - Бизнес-Каталог товаров и услуг Украины     Войти в личный кабинет  
создание корпоративного сайта
 
 
   
     Популярные запросы: thyssen krupp, jansport, ingenuity, north face, patagonia
   Spravka.ua   Новости, акции, скидки компаний Украины  Темпи втрати гумусу в Україні

Темпи втрати гумусу в Україні


Темпи втрати гумусу в Україні

За останні десятиріччя у багатьох країнах світу вміст і запаси гумусу в ґрунтах, що використовуються під ріллю, зменшились на 15–25%, а в деяких випадках — на 50% від попереднього вмісту. Абсолютне зниження вмісту гумусу в ґрунті за 20–50 років його сільськогосподарського використання становило у середньому від 0,6 (дерново-підзолисті ґрунти) до 3,6 (чорноземи типові), тобто 18–36% від початкового вмісту.

Інтенсивність дегуміфікаційних процесів в Україні ще вища, адже нею охоплено близько 39 млн га сільськогосподарських угідь. В богарних умовах чорноземи типові західних областей Лісостепової зони України за 100 років втратили близько 25, а в умовах зрошення на півдні до 60% гумусу. В абсолютних величинах найбільших щорічних втрат (0,6–0,8 т/га) зазнали чорноземи типові.

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва підвищила втрати гумусу в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Середньорічні втрати його за останні десятиліття зросли в Лісостеповій зоні у 1,7 разу, Степовій — 2,4, на Поліссі — у 8,4 разу. Прискорення темпів втрат гумусу за останні десятиліття можна пояснити багатьма причинами:

·         підсиленням мінералізації гумусу внаслідок інтенсифікації обробітку ґрунту;

·         необґрунтованим поглибленням орного шару;

·         частим відчуженням з поля нетоварної частини врожаю;

·         недостанім надходженням у ґрунт післяжнивних решток та органічних добрив;

·         внесенням високих норм мінеральних добрив, незбалансованих за складом та низьких норм органічних добрив;

·         спалюванням стерні;

·         підсиленням процесів водної ерозії та дефляції;

·         зміною структури посівних площ у бік підвищення частки просапних культур.

У регіонах із сильною водною ерозією та дефляцією втрати гумусу ще більші. Так, на Поліссі лише від водної ерозії середньорічні втрати гумусу дорівнюють 2,4 млн т, у Лісостеповій зоні — 10,3, у Степовій — 11, в цілому по Україні — 23,7 млн т. За часів незалежності України з 1991 року різко зменшилось використання органічних добрив. За умов економічної кризи господарства виживають за рахунок експлуатації природної родючості ґрунтів, що негативно позначається на вмісті гумусу.

"Проведення наукових експериментів щодо вивчення саморегуляції родючості ґрунту та дослідження гуміфікації органічних добрив при різних системах обробітку ґрунту проводилось в Україні у різних стаціонарних дослідах. Зокрема, в Інституті зернового господарства УААН протягом 2001–2010 рр. під керівництвом І. А. Пабата та А. Г. Горобця"

Повна стаття про дослідження родючості ґрунтів можно зайти за посилання: 

https://agro-eko.com.uaС уважением

Агро-Эко Плюс


 
 
  
  Каталоги:
Каталог Товаров
Каталог Компаний
Каталог Запросов

Регистрация:
Добавить компанию

Информация:
Условия регистрации
контекстная реклама сайта
Отзывы о сайте
Новости, Акции, Скидки

Copyright Notice © 2006-2018 Spravka.ua. All rights reserved.
Контакт с администрацией сайта: info@spravka.ua